Start Om mig Kontakt

Om mig

Jag är född i Nappsjö, Dorotea i södra lappland
och bor i Huddinge sedan 1983.

Jag är utbildad på konstfack, och har fortbildat mig med kurser på konstfack och Pilchuck Glass School.

Jag har haft många separatutställningar, och deltagit i hundratals grupputställningar, runt stora delar av världen.

Har varit artist i residence på california college of art.

Finns representerad i ett antal muséer både inom och utom Sverige, landsting, kommuner och i statenskonstråds sammlingar.

Har suttit som ledamot i styrelsen för KIF, BUS och KHVC.
ordförande i huddinge konstnärsklubb
Ersättare i kommunfullmäktige och grundskolenämnden i Huddinge.

Jag jobbar med form och det jag kan uttrycka med form.
Tunga kroppar med hud eller utan, lätta flyktiga tankar, blänk eller ögonblick i tiden, roliga, konstiga, kroppsliga, vackra eller barnsliga tankar som visualiseras i form, material och färg. Rum som förvandlas - kan man skapa lukt med form?
Berättelser, kommentarer och fingeravtryck i min tid på mitt sätt.

Länk till CV